* testament

* declaració d'hereus

*acceptació de herència

* legítima

* renuncia a herència

* divisió herència

Publicado: 12 de Enero de 2015 a las 12:23