* tramitar nul.litat del matrimoni canònic davant el Tribunal Eclesiàstic

Publicado: 31 de Enero de 2017 a las 17:41