Assessorament i defensa jurídica en Dret del Treball i Dret de la Seguretat Social des de l'any 1993 :

* pensions de la Seguretat Social

* acomiadaments

* reclamacions salarials

* reclamacions per modificació del contracte de treball
Publicado: 5 de Mayo de 2014 a las 11:57