* incapacitat permanent
* incapacitat temporal
* jubilació
* viduïtat
* orfenesa
* maternitat
*paternitat
* prestacions familiars ( fill a càrrec,etc)

Publicado: 5 de Mayo de 2014 a las 12:03